Master in de Geneeskunde


De Master in de Geneeskunde heeft praktijkgerichtheid vanaf het eerste jaar hoog op de agenda. Zo staan veel competentiegerichte vakken en stages in het ziekenhuis en bij huisartsen op het programma. Je krijgt een uitstekende medische basiskennis en een correcte beroepshouding. Je vergaart de nodige therapeutische deskundigheid en vaardigheden in het behandelen van patiënten. Klinische competentie, evidence based health care en aanzetten tot wetenschappelijk denken, permanente vorming en levenslang studeren zijn de hoekstenen van deze opleiding.

Structuur van je opleiding & programma

Bachelor in de Geneeskunde Aantal studiepunten: 240
Aantal jaar: 4
Campus: Jette
Stage: 32 maanden in de drie laatste masterjaren

Tijdens de masteropleiding in de Geneeskunde verwerf je de vaardigheden en kennis om zelf medisch te handelen: hoe een diagnose stellen en hoe (be)handelen? Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met maar liefst 32 maanden stages, verdeeld over de drie laatste masterjaren. In hoorcolleges en seminaries wordt verder gebouwd op de basiskennis die je in de bachelorjaren hebt verworven, zodat je sterk staat om alle medische uitdagingen, zowel klinisch als wetenschappelijk, aan te kunnen.

Kijk op klachten en ziektetekenen

In het eerste masterjaar wordt de verstoorde werking van cel en lichaam verder uitgediept (pathofysiologie en pathobiochemie). In de opleidingsonderdelen Geneeskundige, Heelkundige en Pediatrische Semeiologie, worden klachten en ziektetekenen systematisch behandeld. Daarnaast krijg je in het opleidingsonderdeel Bijzondere Pathologische Fysiologie en Biochemie een wetenschappelijke opdracht.

Diagnoses en behandelingen

In het eerste masterjaar start je daarnaast al met de specifieke aanpak van ziekten, zowel voor diagnosestelling als behandeling. Daardoor ben je al na het eerste masterjaar klaar om met klinische stages te beginnen.

Brussel biedt tal van stagemogelijkheden

Je stages kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in Brussel, in België of in het buitenland. Zowel stages met een sociaalmaatschappelijke inslag en bij huisartsen, als wetenschappelijke stages staan op het programma.

Focus op je taak als arts

In het tweede en derde jaar komt de taak van de arts centraal te staan: ‘Hoe een diagnose stellen en hoe handelen?’. Naast theoretisch onderwijs en seminaries in de namiddag, loop je in het tweede en derde masterjaar 17 maanden halftijdse oriënterende stages in diverse disciplines en vier maanden voltijdse stages in de vier grote disciplines, die telkens worden afgesloten met een klinisch eindexamen.

Kiezen uit drie afstudeerrichtingen

Het vierde jaar is een oriëntatiejaar dat je voorbereidt op de specialisatiecyclus. Je maakt een keuze tussen een van volgende afstudeerrichtingen:

  • Ziekenhuisgeneeskunde
  • Huisartsgeneeskunde
  • Sociale Geneeskunde
Afstudeerrichting Ziekenhuisgeneeskunde

De afstudeerrichting Ziekenhuisgeneeskunde is een voorbereiding op de 4-6 jaar durende opleiding tot medisch specialist. Deze omvat stages in de gekozen specialiteit naast een verplicht opleidingsonderdeel acute geneeskunde (praktisch, probleemgeoriënteerd en interactief gegeven opleidingsonderdeel).

Afstudeerrichting Huisartsengeneeskunde

Als je kiest voor Huisartsgeneeskunde volg je de wettelijk opgelegde 200 uren theoretisch onderwijs en daarbij een stage bij een huisarts en een hospitaalstage. Het vierde masterjaar richting huisartsgeneeskunde is in feite het eerste jaar van een driejarige opleiding tot huisarts die interuniversitair wordt ingericht samen met de drie andere Vlaamse universiteiten.

Afstudeerrichting Sociale Geneeskunde

De afstudeerrichting Sociale Geneeskunde omvat stages en seminaries in o.a. de arbeidsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg en de medisch-sociale wetenschappen.

Je werkt je eigen onderzoeksproject uit

Bij elk van de drie afstudeerrichtingen voer je als student een onderzoeksproject uit dat je op het einde van het vierde jaar verdedigt voor een vaste jury. Je leert hierbij onder begeleiding van een ervaren onderzoeker een eigen kritische mening ontwikkelen op basis van een wetenschappelijke analyse.

Terug naar boven

 

Studenten in actie

Studenten huisartsengeneeskunde openen eigen virtuele praktijk

Al tijdens je opleiding krijg je volop de gelegenheid om te proeven van de praktijk. De studenten van de afstudeerrichting Huisartsengeneeskunde krijgen de gelegenheid om hun praktische vaardigheden te oefenen in een eigen simulatiepraktijk. Tijdens deze unieke stage mogen ze volledig zelfstandig hun praktijk inrichten, patiënten verzorgen en wachtdiensten organiseren in samenwerking met de apothekers van Jettegem.

Unieke kans om tijdens opleiding ervaring op te doen

Door deze unieke vorm van huisartsstage kan je als student op een efficiënte manier ervaringen opdoen met activiteiten waar je tijdens een echte stage vaak de kans niet toe krijgen, bijvoorbeeld het maken van een zorgplan, het vaststellen van een overlijden, het aanvragen van de terugbetaling van medicatie, het maken van magistrale voorschriften, het verstrekken van reisadvies...

Terug naar boven

 

Je jobmogelijkheden

De grote aandacht die aan gezondheid en welzijn in onze maatschappij wordt besteed, zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt voor artsen zeer breed is.

Onze afgestudeerde artsen staan bekend om hun snelle inzetbaarheid in de gezondheidszorg. Onze opleiding geneeskunde biedt je de mogelijkheid op een succesvolle carrière als huisarts in het ziekenhuis, in de research en in de sociale geneeskunde, maar ook daarbuiten (ontwikkelingshulp, verzekeringsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde…).

Terug naar boven

 

Info voor toekomstige studenten • ©2018 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • BelgiŽ
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0053 seconden.