Bachelor in de Geneeskunde

Waarom kiezen voor Geneeskunde?

Dagdagelijkse medische praktijk

Tijdens de bachelorfase van de opleiding Geneeskunde verwerf je de kennis en de vaardigheden om ziekte en gezondheid te begrijpen, met patiënten en collega’s om te gaan en om wetenschappelijke literatuur te benaderen. De opleiding Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel is zowel horizontaal als verticaal gestructureerd. In de bachelorjaren behoud je steeds het overzicht over het hele lichaam in de verschillende opleidingsonderdelen. Daardoor kan je de interactie tussen de verschillende (orgaan)systemen blijven volgen.

Basiswetenschappen vanuit medische contect bekijken

In het eerste jaar benaderen we de basiswetenschappen (Fysica, Scheikunde, Biologie) vanuit een medische context zodat je de biomedische bouwstenen kent. Hierop bouwen we onmiddellijk verder om de normale werking van cel en lichaam te bestuderen (onder meer Biochemie, Celbiologie en Histologie, Anatomie, Fysiologie).

Nadruk op verstoorde werking van cel en lichaam

In het derde pakket van 60 studiepunten maak je kennis met de verstoorde werking van cel en lichaam (onder meer Moleculaire en cellulaire pathologie, Microbiologie) en zet je al de eerste stappen in het herkennen van ziekten (Semeiologie).

Word medisch vaardig

Doorheen je bachelorjaren is er ook nog het opleidingsonderdeel Medische vaardigheden. In dit onderdeel leer je de praktische beginselen van de geneeskunde; patiëntenzorg, deontologie, EHBO, etc. Dit alles leer je via interactieve cursussen en stages.

Hoe ga je om met medische informatie?

Op het wetenschappelijke vlak leer je verder nog hoe je met medische informatie moet omgaan, waar je ze moet zoeken en hoe je ze rapporteert. Deze vaardigheden worden uiteindelijk in de praktijk omgezet in een groepswerk en een bachelorproef (hypothese).

Terug naar boven Onderwijsprogramma

Modeltraject (3+4 jaar, 180 + 240 studiepunten)

Om aan de opleiding Geneeskunde te mogen beginnen moet je slagen voor het toelatingsexamen Arts/Tandarts.

Jaar
Onderwijsprogramma/
opleidingsonderdelen
Afstudeerrichting
BACHELOR
1ste
2de
3de
 
MASTER
1ste
2de
3de
 
4de
  • Ziekenhuisgeneeskunde
  • Huisartsgeneeskunde
  • Medische research
  • Sociale geneeskunde

Algemene én klinische onderdelen

Al vanaf het 1ste jaar van het modeltraject is het lesprogramma gericht op de vorming van toekomstige artsen: je krijgt niet alleen algemene medische basisopleidingsonderdelen zoals Anatomie, Biomedische Scheikunde, Biomedische Fysica, Biologie, Biochemie en Cytologie, maar ook een klinisch basisopleidingsonderdeel als Medische vaardigheden waarin je de beginselen leert van patiëntenzorg en beroepshouding. Het opleidingsonderdeel Wetenschappelijk Denken en Informatica leert je omgaan met de grote hoeveelheid informatie in medische en wetenschappelijke databases.

Kennis van menselijk lichaam

In het 2de jaar van het modeltraject wordt je kennis van de normale werking van het menselijk lichaam uitgediept in de medische basisopleidingsonderdelen Anatomie III, Biochemie II, Histologie, Embryologie en Ontwikkelingsbiologie, Immunologie en Fysiologie. Het opleidingsonderdeel Medische vaardigheden blijft als een rode draad door de opleiding heen lopen.

Welke afwijkingen in lichaam leiden tot ziekte

In het 3de jaar van het modeltraject bestudeer je de afwijkende processen in het lichaam die leiden tot ziekte. Je doet dit in de klinisch gerichte opleidingsonderdelen zoals Medische genetica, Microbiologie, Moleculaire en cellulaire Pathologie en Farmacologie. In het opleidingsonderdeel Semeiologie word je voorbereid op de kliniek en krijg je les in onder meer communicatieve en medisch-technische vaardigheden.

Medisch-wetenschappelijke vraagstelling uitwerken en presenteren

Ter afsluiting van je bacheloropleiding werk je op papier een medisch-wetenschappelijke vraagstelling uit en presenteer je die aan een jury en aan je medestudenten: het is een voorbereiding op een groter wetenschappelijk project later in je studie.

Terug naar boven

Na de bachelorfase

Geneeskunde Het bachelordiploma in de Geneeskunde is een volwaardig diploma waarmee je op de arbeidsmarkt terecht kan, maar het is vooral een perfecte basis om door te stromen naar een masteropleiding. Met een bachelordiploma Geneeskunde kan je rechtstreeks doorstromen naar de Master in de Geneeskunde.

Master-na-Master

De huidige opleidingen tot specialist (4-6jr) of huisarts (3-jr) worden omgevormd tot master-na- masteropleidingen in de verschillende specialisaties en in de huisartsgeneeskunde. Deze opleidingen zullen elk 120 studiepunten omvatten en bestaan uit een truncus communis (gemeenschappelijke stam), waarvan een deel door verschillende Vlaamse universiteiten wordt georganiseerd en een ander deel instellingsgebonden is.

Terug naar boven

Info voor toekomstige studenten • ©2018 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • BelgiŽ
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0053 seconden.