Vragen & antwoorden

Voorbereiding op toelatingsexamen?

 • Voorziet de VUB bijlessen – voorbereidingslessen?

  Om je slaagkansen voor het toelatingsexamen te optimaliseren, organiseert de VUB een lessenreeks die je concreet op dat examen voorbereidt.

  Alle vakken die tijdens het toelatingsexamen worden bevraagd, worden in de lessenreeks in VUB doorgenomen.

  De lessenreeks wordt ‘modulair’ georganiseerd, gelieve het programma te raadplegen voor verdere details.

  Naast een eerder beperkt stukje theorie, wordt vooral gewerkt met oefeningen en vragen. Voor een aantal vakken, zijn vooraf een reeks oefeningen te raadplegen via het forum van deze website.

  Bedoeling is dat je die oefeningen maakt vóór de les, zodat je de moeilijkheden en pijnpunten nadien kan voorleggen aan de docent tijdens de les. De lessenreeks vindt plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie.

  Deze lessenreeks gaat door in de lokalen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hier kan je terecht voor alle informatie rondom bereikbaarheid van de Campus Jette

  Indien je wenst deel te nemen aan deze voorbereidingslessen kan je je hier inschrijven

 • Wat is de beste voorbereiding qua vooropleiding?

  Secundair onderwijs

  Volgens de organisator van het toelatingsexamen is het slagingspercentage het hoogst onder de studenten die Latijn en wiskunde hebben gestudeerd.

  Dat wil niet zeggen dat deze richting ook het beste voorbereidt op dat toelatingsexamen, mogelijk zijn de leerlingen die deze richting kiezen en aankunnen in het bezit van een grotere kennis over de gevraagde onderwerpen of hebben zij betere studievaardigheden aangeleerd doorheen hun opleiding, wat hen in staat stelt grotere hoeveelheden informatie te verwerken, onthouden en combineren.

  De top 4 gevolgde richtingen secundair onderwijs bij studenten geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 2004-2005: Wetenschappen-Wiskunde, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Moderne Talen.

  Voorbereidend wetenschappelijk jaar – secundair onderwijs

  Twee onderwijsinstellingen (secundair onderwijs) in Vlaanderen organiseren een jaar ‘bijzondere wetenschappelijke vorming’.

  Deze studierichting vervolledigt de opleiding wetenschappen en wiskunde voor leerlingen die een niet-wetenschappelijke studierichting gevolgd hebben en/of die zich onvoldoende voorbereid voelen om hogere studies met wetenschappelijke basis met kans op succes aan te vatten. Leerlingen die een goede voorbereiding wensen op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs (biomedische studies, wiskunde, bio-ingenieur, chemie, handels-ingenieur, burgerlijk ingenieur, geneeskunde, militaire school, piloot, enz.) zijn hier aan het juiste adres. Er wordt rekening gehouden met de toegangsproef arts/tandarts en de Koninklijke Militaire School. De te kennen leerstof ervoor wordt zoveel als mogelijk in de lessen verwerkt.

  Koninklijk Atheneum III, Voskenslaan 60, 9000 Gent
  T 09 240 00 53
  http://www.kavoskenslaan.be

  Sint-Jan-Berchmanscollege, Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
  T 03 237 71 95

Laatst bijgewerkt: 19 Feb 2014 10:06

Info voor toekomstige studenten • ©2018 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • België
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0055 seconden.