Vragen & antwoorden

Niet geslaagd voor het toelatingsexamen, wat nu?

 • Wat moet ik doen als ik niet geslaagd ben voor ingangsexamen?

  Wie niet geslaagd is voor het toelatingsexamen arts kan natuurlijk kiezen voor een studie in een andere richting. We bevelen je dan de bachelor Biomedische Wetenschappen aan of een aanverwante bachelor in de 'life sciences' (Farmaceutische Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie...). Studenten geslaagd in de eerste bachelor Biomedische Wetenschappen én geslaagd voor het toelatingsexamen arts van de Vlaamse Gemeenschap, worden voor een aantal opleidingsonderdelen van de eerste bachelor Geneeskunde vrijgesteld. Deze studenten kunnen hun individueel traject eventueel aanvullen met enkele opleidingsonderdelen van de tweede bachelor Geneeskunde.

  Het is niet mogelijk om aan het toelatingsexamen te ontsnappen: je kan niet een jaar Geneeskunde in Nederland studeren om daarna in Vlaanderen te komen studeren zonder toelatingsexamen. Iedereen die de opleiding volgt in Vlaanderen moet verplicht geslaagd zijn voor het toelatingsexamen. Zelfs als je een deel van je opleiding in Wallonië zou doen (in het Frans) dan heb je nog steeds het toelatingsexamen nodig om te kunnen starten met Geneeskunde in Vlaanderen. Het is zo dat er in Wallonië geen toelatingsexamen is maar een soort van schifting op het einde van 1ste jaar.

  Je zo goed mogelijk voorbereiden voor het toelatingsexamen is eigenlijk het beste wat je kan doen. Steek er voldoende tijd in. Veel vragen en onderwerpen komen zeer regelmatig terug.

 • Wie heeft er al een jaar Biomedische Wetenschappen achter de rug?

  (Witboek over het toelatingsexamen 2008)

  Voor 1997 kreeg de opleiding Biomedische Wetenschappen slechts een relatief succes. Zodra het toelatingsexamen echt voor beperking zorgde, namelijk vanaf het eerste volledige examen in 1998, trad een nefast verschijnsel op. Heel veel niet geslaagden voor het toelatingsexamen schreven in voor de Biomedische Wetenschappen.

  In 2007 (juli + augustus) heeft de examencommissie hieraan een bijzonder onderzoek gewijd bij 2.183 Belgische individuen. Daarvan waren er 783 geslaagd, hetzij 35,9% (het algemeen slaagpercentage is 30,3%). 490 van deze 2.183 waren al in het hoger onderwijs ingeschreven. Het grootste deel onder hen in de opleiding ‘Biomedische Wetenschappen’ (verder afgekort als BMW).

  Volgende tabel levert het overzicht:

  Merk op dat 177 kandidaten zowel in juli (niet geslaagd) als in augustus deelnamen. Slechts 34 daarvan slagen (in augustus). Dat betekent dat 143 na twee pogingen nog niet slagen. Quasi al deze deelnemers die BMW volgden, hadden voorheen al hun kans gewaagd op het toelatingsexamen, maar slaagden niet.

  Hun uitwijkstrategie bestond erin BMW aan te vatten in de hoop het jaar daarop voor het toelatingsexamen te slagen om vervolgens in het gewone curriculum van arts of tandarts in te stappen. In de regel gebeurt dat zonder verlies van een jaar omdat sommige universiteiten zeer ruim vrijstellingen verlenen.

  In zekere zin kan men stellen dat het volgen van het eerste jaar BMW, met deze oneigenlijke bedoeling, niet geheel nutteloos was. Het slaagpercentage van deze studenten op het toelatingsexamen is immers 42,46%, ruim boven het gemiddelde.

  Anderzijds is dat percentage toch ontmoedigend vrij laag omdat men logischerwijze zou mogen verwachten dat de combinatie van bijkomende opleiding en een jaar meer maturiteit vrij goede resultaten zou opleveren.

  Dat is dus niet het geval (Witboek over het toelatingsexamen 2008)

 • Wat is het nut van dit extra jaar Biomedische Wetenschappen?

  - Extra kennis van vakken (wetenschappen en wiskunde) die je in het middelbaar misschien minder hebt gezien

  - Wel een ander soort kennis, want BMW is wel degelijk een universitaire studie dus wiskunde en andere wetenschappen worden op universitair niveau gegeven. Het toelatingsexamen vraagt daarentegen naar de eindtermen middelbaar. M.a.w.: de inleiding van deze vakken is veel ‘interessanter’ voor het toelatingsexamen dan het vervolg van de cursus.

  - Veel vrijstellingen voor het 1ste jaar geneeskunde

  - VUB: slagen in 1ste bachelor BMW én slagen toelatingsexamen betekent vrijstellingen voor de helft van het 1ste jaar Geneeskunde.

 • Wat zijn de valkuilen van dit jaar Biomedische Wetenschappen?

  • Lage motivatie voor BMW. Dit is een volwaardige richting, met andere accenten van Geneeskunde, dus niet alles zal direct met Geneeskunde te verbinden zijn (ondanks de gelijkschakeling van de vakken).
  • Zie dit jaar als een uitdaging en niet als een extra hindernis!
  • Niet slagen voor BMW. Het is een universitaire studie met een grote nadruk op wetenschappen. Een goede vooropleiding is dus essentieel. Het slagingspercentage aan de VUB voor het eerste jaar BMW is ongeveer 50%.
  • Zeer persoonsgebonden kwestie (motivatie, leerproblemen, enz.)

 • Kan je ook in het 2de of het 3de jaar overstappen van BMW naar Geneeskunde?

  Dit is ook mogelijk. Wegens de verandering aan het programma van Geneeskunde (van 7 naar 6 jaar) en aan het programma Biomedische Wetenschappen, startende vanaf academiejaar 2012-2013, is het op dit moment nog niet mogelijk hier een uitgewerkt overzicht van te geven. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie.

  Contact: Petra.jacobs@vub.ac.be of +32(0)24774763

Laatst bijgewerkt: 19 Feb 2014 10:07

Info voor toekomstige studenten • ©2018 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • België
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0055 seconden.