Vragen & antwoorden

Geneeskunde studeren?

 • Waarom studeren mensen geneeskunde? Roeping, interesse of voor het geld?

  Voor elke studierichting in het hoger onderwijs is het zo dat je goed moet beseffen wat je wilt doen met je leven en waarom je voor een bepaalde richting kiest. Het is zo dat richtingen als Geneeskunde, Farmacie en in mindere mate ook Biomedische Wetenschappen echt voorbereiden op een bepaalde carrière. Het diploma Arts is, in tegenstelling tot andere universitaire diploma´s, geen diploma waarmee je na je afstuderen alle richtingen uit kan. Hoe je het ook bekijkt, je zal steeds arts blijven, ook al zal de invulling van het beroep zeer verschillend zijn voor een chirurg of een arbeidsgeneesheer.

  Omwille van het feit dat de studie op een specifiek beroep voorbereidt, is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van dit beroep. Niet elke arts wordt een held bij Artsen zonder Grenzen, waarbij hij/zij evengoed mensenlevens verliest als er gered kunnen worden. Informeer je dus altijd goed, door vragen te stellen aan hogerejaarsstudenten Geneeskunde, dokters (in verschillende discipline´s) enz. Misschien organiseert jouw middelbare school een infosessie of kan je op bezoek bij een arts om advies in te winnen. Ook je huisarts kan je veel vertellen over zijn/haar studie (let hierbij wel op het feit dat de studie al een aantal veranderingen kan hebben gekend sinds hij/zij afgestudeerd is). Besef tot slot ook dat je nooit alleen dokter bent maar ook een mens met een sociaal leven en eventueel een gezinsleven, iets waar je in het begin van je studie niet direct aan denkt, maar door de lengte van de studie wel belangrijk kan worden.

  Zelfs als je heel goed geïnformeerd bent en heel gemotiveerd om de studie tot een goed einde te brengen kan je toch nog motivatiedipjes kennen: studeren is niet enkel uitgaan en niet alle vakken zijn even interessant. MOTIVATIE en het behouden daarvan blijft met andere woorden de belangrijkste drijfveer voor een goede studie!

  Extra info vind je bij:

  VUB: studieadvies - studieadvies@vub.ac.be of +32(0)26292318

  Secundair onderwijs: Centrum voor leerlingenbegeleiding

 • Is het mogelijk geneeskunde en werken te combineren?

  Het hangt er van af in welke zin je dit bekijkt. Het is mogelijk om als Geneeskundestudent bij te klussen tijdens het jaar, bijvoorbeeld om je studies en je kot te betalen. Om de studies goed af te ronden als voltijds werkende is ongetwijfeld een zeer zware opdracht.

  De studie Geneeskunde bestaat namelijk uit verschillende verplichte lessen/practica en stages, deze starten al van in het begin van de studies. Het is altijd mogelijk om als voltijds werkende persoon deze lessen te volgen (als je de tijd hebt om naar de verplichte practica te gaan), maar in de Masterjaren nemen de stages heel veel tijd in beslag. Je kan in de studie Geneeskunde echter niet als werkstudent worden erkend. Je kan bijgevolg ook geen educatief verlof krijgen.

  Het is echter altijd mogelijk om je bachelorjaren in een halftijds programma af te werken. Dit betekent dat je elk bachelorjaar in twee jaren aflegt. Dit zal uiteraard langer duren, maar dit kan misschien dé oplossing vormen als je doorheen je studies in de problemen zou geraken.

  Extra info:

  VUB: deeltijdse trajecten: studietrajectbegeleider faculteit Geneeskunde en Farmacie - Petra.jacobs@vub.ac.be of +32(0)24774763

  VUB: studentenjobs: http://jobs.vub.ac.be

 • Kan ik geneeskunde studeren combineren met topsport?

  Om de begeleiding van topsporters/studenten vlot te laten verlopen, is de dienst 'Topsport en Studie’ opgericht, waar begeleiders je graag te woord staan en duidelijke afspraken met je maken zodat je studies op de best mogelijke manier worden afgestemd op je topsportcarrière. De dienst 'Topsport en Studie' van de Vrije Universiteit Brussel heeft ook convenanten afgesloten met verschillende topsportfederaties om de samenwerking tussen de drie3 partijen (student – VUB –federatie) te optimaliseren.

  Uiteraard is het van belang dat de tijd, die je investeert in je studies, wordt beloond… Doorheen de jaren is gebleken dat het slagingspercentage van topsporters/studenten hoger ligt dan het gemiddelde van de totale studentenpopulatie.

  Extra info

 • Ik heb dyslexie. Verlaagt dit mijn slaagkansen in geneeskunde niet enorm?

  Het is altijd mogelijk om met dyslexie of een andere leerstoornis je studie tot een goed einde te brengen.

  Aan de Vrije Universiteit Brussel is het mogelijk om hiervoor “redelijke flexibiliteitsmaatregelen” aan te vragen (zodat je meer tijd krijgt voor een examen of de mogelijkheid om meer spellingsfouten te maken).

  Hiervoor kan je terecht bij de dienst Studieadvies. Je kan ook altijd langsgaan bij het Studiebegeleidingscentrum Jette die dan voor jou een afspraak kunnen maken.

  Extra info:

  VUB: Studieadvies: studieadvies@vub.ac.be of +32(0)26292318

  VUB: Studiebegeleidingscentrum: begeleiding@vub.ac.be

  Studiebegeleidingscentrum Jette: +32(0)24774481 - Te vinden in de Medische Bibliotheek, gebouw A, Campus Jette.

 • Hoe lang duurt de studie geneeskunde eigenlijk?

  De studie duurt vanaf academiejaar 2012-2013 6 jaar, namelijk 3 bachelorjaren en 3 masterjaren, en kan worden aangevuld met een praktische opleiding tot huisarts (+ 3 jaar) of specialist (+ 4 à 6 jaar).

  Aangezien de studie tot het academiejaar 2011-2012 7 jaren duurde, zijn er een groot aantal veranderingen doorgevoerd in het curriculum: een aantal basisvakken uit het 1ste jaar Bachelor zijn verwijderd uit het curriculum (aangezien je die kennis al bewezen hebt tijdens het toelatingsexamen) en de andere vakken zijn samengebracht in clustervormen.

  Extra info: http://gf.vub.ac.be/geneeskunde.php

 • Hoeveel kost de opleiding geneeskunde?

  De totaalprijs van de opleiding hangt af van verschillende factoren.

  o Kotprijs

  o Vervoersprijzen

  o Inschrijvingsgeld

  o Boekenprijs: 1ste bach Geneeskunde kost ongeveer 100 euro voor cursussen, en bijkomend ook nog enkele boeken (150 euro).

  o Extra materiaal: een stethoscoop kost ongeveer 80 euro (aan studentenprijs), maar er zijn zeker nog andere materialen die van pas kunnen komen zoals dissectieset, labojas, … (20 euro elk).

  o …

  o Totaal: Men kan stellen dat de gemiddelde kost voor een kotstudent €3500 - 4500 per academiejaar bedraagt en €2000 voor een pendelstudent.

Laatst bijgewerkt: 19 Feb 2014 10:06

Info voor toekomstige studenten • ©2018 • www.geneeskundestuderen.info
Vrije Universiteit Brussel • Faculteit Geneeskunde & Farmacie
Laarbeeklaan 103 • B-1090 Brussel • België
Tel: +32(0)2 477.44.81 • Fax: +32(0)2 477.41.59 • info@geneeskundestuderen.info
Pagina gegenereerd in 0.0058 seconden.